Děkujeme za registraci na bar fight v LitVínově

Registrace je platná až po připsání platby na účet : č.ú.: 841093002/5500
Variabilní symbol 4122022
zpráva pro příjemce : Jméno a příjmení z registrace

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na shledanou 💪🏻